SocialMams gaat offline

Beste bezoekers en volgers,

We gaan met SocialMams offline. Niet even, maar voor altijd. Nieuwe kansen en inzichten hebben ertoe geleid dat we ieder ons eigen pad kiezen.

Joyce gaat verder met wat ze het liefste doet: gezinnen helpen met de uitdagingen die gaming & online met zich mee brengen. Het delen van ervaringen met anderen, nieuwe inzichten opdoen, ouders bijpraten over de laatste ontwikkelingen en een frisse blik geven onder de naam
Social Families.
Goed op de hoogte blijven van de online ontwikkelingen en leefwereld van je kind is keihard nodig om je kind te kunnen helpen in de online wereld. Het is nog leuk en leerzaam ook!  Voor meer informatie: www.socialfamilies.nl

Volg Social Families op Facebook


Sandra verzorgt o.a. trainingen gericht op je persoonlijke communicatie & ontwikkeling. Het vergroten van je zelfvertrouwen,
waardoor je meer rust en vertrouwen in de communicatie ervaart, het positief beïnvloeden van stemmingen, gedachten en gedrag.
Het effectief communiceren met jezelf en anderen.
Voor meer informatie: www.sansitive.nl